Andra rättsområden

Ett av våra expertområden är kommunallagen och kommunal kompetens. Vi kan kommuner och kommunalt beslutsfattande inifrån. Vi kan bistå såväl kommuner som enskilda medborgare och företag, i processer som rör t ex laglighetsprövning av kommunala beslut eller konkurrensrätt. Vi erbjuder också utbildningar för politiker, styrelseledamöter i kommunala bolag och tjänstemän.

Vid sidan av ren processföring kan vi också bistå med våra erfarenheter för politiskt påverkansarbete och strategisk kommunikation i till exempel massmedia.

Vi åtar oss också uppdrag som försvarare och målsägandebiträde i brottmål.

Undantagsvis arbetar vi också med tvistemål som inte behöver röra fastigheter. Det kan handla om fall som är unika, är prejudicerande eller intressanta av andra anledningar. Ring med din fråga, det kostar inget.

Snabbanslutning