Fastighetsaffärer

Advokat fel i fastighet, entreprenad, konsultansvar, hyrestvist, bostadsrätt, samägd fastighet

Vi biträder dig som köpare eller säljare – inför, under eller efter en fastighetsaffär. Vi kan också upprätta alla nödvändiga avtal och andra köpehandlingar. Vi har stor erfarenhet av att ge biträde till danska och norska medborgare (statsborgere), som vill köpa en fastighet i Sverige.

Vid entreprenadtvister kan vi företräda och ge råd till såväl yrkesmannen som fastighetsägaren.

I tvister och processer har vi ett brett kontaktnät med de bästa tillgängliga tekniska sakkunniga.

Snabbanslutning