Köpa och sälja fast egendom – mäklare

De flesta fastighetsmäklare är kunniga och arbetar hårt för att både säljare och köpare ska bli nöjda.

Mäklarbranschen har vuxit enormt på senare år, och konkurrensen är hård. När du ska sälja din fastighet, så bör du välja en mäklare som är erfaren och som du känner förtroende för.

Oavsett om din mäklare är aldrig så kunnig, så kan det ändå gå fel ibland. Mäklaryrket är hårt reglerat, såväl av staten som av den egna branschen. Den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen (tidigare Fastighetsmäklarnämnden) registerar och utövar tillsyn över landets fastighetsmäklare. Anlita aldrig en mäklare som inte är registrerad.

Myndighetens hemsida har mycket matnyttig information om vad som gäller och som du kan tänka på i relation till mäklaren och dennes uppdrag: www.fmi.se

Den statliga Fastighetsmäklarinspektionen ska inte blandas samman med mäklarbranschens privata reklamationsnämnd, Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). Det organet styrs helt av mäklarna själva.

Vi har lång erfarenhet av tvister med fastighetsmäklare. Hör gärna av dig med frågor.

Snabbanslutning