Köpa och sälja fast egendom – säljare

Det händer inte sällan att köpare av en fastighet riktar krav mot säljaren efter affären. Du bör alltid avvisa detta, i de fall man ger ersättning frivilligt, så reses det ofta nya krav från köparen.

Kom ihåg att ditt ansvar som säljare är mycket begränsat, men det kan finnas där, också om byggnaden är gammal.

Regel nummer ett om någon skulle rikta ett krav mot dig, är att rådfråga oss snarast. Diskutera inte med motparten innan du har pratat med en advokat.

Snabbanslutning