Områden

Specialområde Fastighetsrätt

Vi strävar efter att vara en fullservicebyrå för den som behöver biträde i frågor som rör fastigheter, eller som vill ha trygghet inför en större affär. Du kan få hjälp med det mesta som rör fast egendom, oavsett om det gäller köp, arrende eller hyresavtal.

Ibland kan en rättsprocess inte undvikas. Vi har många års erfarenhet av att föra process i fastighetstvister i alla typer av domstolar, hyres- och arrendenämnd, VA-nämnden och hos Lantmäteriet.
En viktig del som rör fast egendom, är de beslut som ofta fattas av till exempel kommuner. Det kan röra sig om beslut om detaljplaner, bygglov, taxebeslut för VA, och så vidare. Vi har unika kunskaper om den typen av processer, och vi kan hjälpa till med att ge ditt ärende en så rättvis och allsidig bedömning som möjligt, även inför politiska beslut.

Snabbanslutning